Trwalszy niż atrament

Podpis elektroniczny w nowej wersji

Jeszcze do niedawna, prowadząc szkolenia z podpisu elektronicznego — naturalnym było odniesienie do ustawy o  podpisie elektronicznym z  2001 roku.  W końcu takie rozwiązanie, jak nasz identyfikator elektroniczny, nie mogło istnieć bez solidnej podstawy prawnej. To, co zawsze burzyło spokój wśród uczestników  było pytaniem dotyczącym ważności podpisu elektronicznego w innych krajach, w szczególności krajach Unii Europejskiej.  Niestety odpowiedź była zawsze taka — obywatel UE będący w posiadaniu podpisu elektronicznego wydanego w innym kraju niż Polska nie będzie mógł z niego w pełni skorzystać — nie będzie możliwe np. podpisywanie deklaracji Płatnikiem. Brakowało interoperacyjności rozwiązań.

Czytniki OC 6121

Nadeszły zmiany wraz z Rozporządzeniem eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych) którego celem jest ujednolicenie usług zaufania (dawniej usług certyfikacyjnych) w taki sposób aby każdy kraj UE mógł wzajemnie uznawać środki identyfikacji elektronicznej. Ma to na celu zwiększenie poziomu zaufania do tego rodzaju rozwiązań, ma ułatwić transgraniczne kontakty biznesowe oraz wymianę informacji w sektorze publicznym, a w następstwie przyśpieszyć rozwój gospodarczy i społeczny. Wystarczy jeden podpis elektroniczny aby móc  korzystać z e-usług w innym państwie członkowskim.

Unijne rozporządzenie wprowadza też nowe rozwiązania, które ułatwią kontakt i identyfikację podmiotów oraz obsługę prawną—np. pieczęcie elektroniczne, usługi, doręczeń elektronicznych, długoterminową konserwację informacji w celu zapewnienie prawnej ważności podpisów i pieczęci elektronicznych, co zagwarantuje możliwość ich weryfikacji bez względu na przyszłe zmiany technologiczne. Ważne też jest ustalenie nadzoru nad usługami zaufania — kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi.

5 września 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej — jest to odpowiedź na rozporządzenie eIDAS. Jej ogłoszenie spowoduje uchylenie starej ustawy o podpisie elektronicznym z 2001 roku.

 

Podpis elektroniczny na LATA!

 

SZAFIR

Od stycznia 2017 roku jesteśmy oficjalnym PARTNEREM KIR. Można to sprawdzić -> tutaj.

KIR

KIR - firma z zasadami, wiedzą i ogromnym potencjałem.

Od 1992 roku funkcjonuje w polskim sektorze bankowym i pełni kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych.

Misją KIR jest świadczenie bezpiecznych i innowacyjnych usług w zakresie rozliczania płatności.

KIR SZAFIR

KIR świadczy również usługi związane z podpisem elektronicznym Szafir. Od 1994 roku należy do kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu i jest jedynym w Polsce centrum certyfikacji o tak znaczącym doświadczeniu w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego.

Już od 1993 roku certyfikaty KIR wykorzystywane są do uwierzytelnienia transakcji przesyłanych w systemie rozliczeń międzybankowych Elixir.

Dla nas KIR to przede wszystkim ludzie - zaangażowani, pomocni i dzielący się wiedzą.